Onderzoek naar straling in de Blaak
Contact  |  
Home
 
UMTS-bijeenkomst
 
Stralingsonderzoek
 
Foto's
 
Meer foto's
 
Relevante links
 
 Begin februari 2006 heeft Leon Schellekens, lid van het actiecomite, met behulp van een meetapparaat om electrische veldsterkte te meten, de straling in de Blaak in kaart gebracht. Met name ook aan de rand van de Blaak en in de tegenovergelegen wijk Zorgvliet, waar enkele zendmasten staan.

Conclusie is dat de Blaak er nog redelijk van afkomt. Over het geheel genomen ligt het stralingsniveau onder de 1 mikroWatt/m2 en vaak geeft de meter een waarde van 0 (bij het gebruikte meetinstrument betekent dit meetwaarden kleiner dan 0,5 mikroWatt/m2).

Een andere conclusie is ook dat als U de hoeveelheid straling zelf drastisch wilt verminderen U uw eigen DECT-telefoon met spoed moet wegdoen. Dit is in een doorsnee-huishouden de grootste bron van straling. Hierover later meer.


Ter vergelijking de voorzorgsaanbevelingen voor slaapplaatsen zijn als volgt:

  • De "Standaard van bouwbiologische meettechniek" adviseert een waarde van kleiner dan 0,1 mikroWatt/m2. Deze strenge norm wordt dus net niet gehaald.
  • De "Landelijke dienst gezondheidszorg Salzburg" geeft echter een waarde kleiner dan 10 mikroWatt/m2 als advies aan. Deze norm wordt op de meeste plekken goed gehaald.


Hieronder wat specifieke meetresultaten. Waaronder die van de DECT-telefoon in de huiskamer.
  • Op het wandelpad tussen de Linge en de Baroniebaan ligt de hoogst gemeten waarde tussen de 80 tot 100 mikroWatt/m2. Deze nemen snel af naar mate je verder van de GSM/UMTS antennes in de van Limburg Stirumlaan (Zorgvliet) verwijderd bent. Kom je bij de Hunze aan (hier staan de huizen welke het dichtst bij de antennes staan) dan liggen de waardes ruim onder de 10 mikroWatt/m2. Als men de Salzburg norm aanhoudt weinig reden tot paniek.
  • Anders wordt het rondom de GSM antennes op de flat aan het Burgemeester van de Mortelplein. Waardes van rond de 250 mikroWatt/m2 (= 307 milliV/m) zijn daar meer regel dan uitzondering. Verder van deze antennes in de Thorbeckestraat zijn zelfs waardes van rond de 500 mikroWatt/m2 gemeten.
  • Nog slechter wordt het in de van Limburg Stirumlaan zelf. Daar slaat de meter op tilt en zijn de waardes op sommige plekken zeker hoger dan 2000 mikroWatt/m2. Veroorzaker: de GSM en UMTS-antennes op het dak van het kantoorgebouw tussen de van Limburg Stirumlaan en de Baroniebaan. De meting vond plaats op meer dan 100 meter van de mast af.
  • Bij de fundatie van de tot het verleden behorende mast naast het tennisveld in de Blaak, dan wordt een straling van onder 0,5 mikroWatt/m2 gemeten. Dat was na het verschijnen van de UMTS-mast uiteraard behoorlijk anders geweest!!
  • Dan de meting in de huiskamer van Leon zelf. De hier aanwezige DECT-telefoon (en zon telefoon heeft tegenwoordig bijna elk huishouden) levert bij 2 meter afstand veld 2000 mikroWatt/m2 en op 6 meter nog zeker 500 mikroWatt/m2. Reden genoeg voor Leon om de stekker er meteen uit te trekken! Hetzelfde geldt voor een mobiele telefoon die aan is, en er gebeld wordt of jij zelf belt. Niet te lang bellen is het devies want het veld is binnen een straal van twee meter sterker dan 2000 mikroWatt/m2. Het enige "voordeel" van een mobiele telefoon is dat de straling slechts optreedt als je gebeld wordt of zelf belt. Een DECT-telefoon zendt dit veld 24-uur per dag uit en is dus veel en vele malen schadelijker.


 

 Supported by CenterALL & Powered by CenterALL & Hosted by SarrCom.com
CenterALL